MobileDirect

Usługa kalkulacji składki oraz sprzedaży ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC w modelu direct z opcją skanowania kodów aztec z dowodów rejestracyjnych działająca w kanale mobilne WWW oraz na platfromie Facebook Messenger®.

Usługa została wdrożona w 2 towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce.

VideoInspektor

Usługa zdalnych oględzin w procesie sprzedaży ubezpieczenia AC oraz likwidacji szkody ubezpieczeniowej działająca w kanale WWW tzn. bez potrzeby instalacji aplikacji mobilnej po stronie klienta.

Usługa została wdrożona na piloty produkcyjne w 5 towarzystwach w Polsce i 1 za granicą. Dodatkowo działa też w procesie sprzedażowym u jednego z pośredników sprzedających polisy.

MobilnyRzeczoznawca

Usługa obsługi szkód dla ubezpieczeń rolnych umożliwiająca dystrybucję szkód do koordynatorów oraz rzeczoznawców celem umówienia i przeprowadzenia oględzin przez aplikację mobilną dedykowaną na system Android.

W zakresie jest też szacowanie szkody oraz wykonywanie skanów dokumentacji.

Usługa została wdrożona w Concordia Ubezpieczenia.

Samolikwidacja Szkody Ubezpieczeniowej

Usługa umożliwiająca wyliczenie wartości odszkodowania przez poszkodowanego w szkodach komunikacyjnych i mieszkaniowych.

Usługa wdrożona została w 3 towarzystwach w Polsce.

MobilnyAgent

Aplikacja mobilna dedykowana dla agenta ubezpieczeniowego pozwalająca na wykonanie pełnej kalkulacji z opcją skanowania danych z dowodu rejestracyjnego, oględzin pojazdu wraz z funkcją wskazania lokalizacji numeru VIN oraz skanu dokumentów sprzedażowych.

Usługa wdrożona w 1 TU oraz 1 dużej multiagencji.