Projekty UE

projekty ue

Dotacje na innowacje

Rozwój eksportu apreel Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta

apreel Sp. z o.o.

Wartość projektu

521 900 PLN

Wartość dofinansowania

392 050 PLN

Okres realizacji

2014-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO